Ceny

Jsme plátci DPH. Z toho vyplývá, že podle zákona o DPH, §48 a 48a uplatňujeme na dodávky včetně montáže(prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby) sníženou sazbu daně. Od počátku roku 2013 je to sazba 15%.

Sociálním bydlením se rozumí:
1) Byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120m2.
2) Rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350m2.

 
Zona Plus | Würth | Uvax | Technistone | Schachermayer | RH obchod | Realitní server levnébydlení.cz | RAPA | Kili | JafHolz |
další odkazy...